فعالیت پیشنهادی برای مجموعه کتاب جورج میمون بازیگوش

مجموعه کتاب «جرج میمون بازیگوش» مجموعه داستان‌های میمونی به نام جرج است که کنجکاوی‌هایش باعث ماجراهای مختلفی می‌شوند. جرج دقیقا شخصیتی مانند یک کودک با همه‌ی کنجکاوی‌هایش دارد. خواندن داستان‌های مجموعه کتاب «ماجراهای جورج، میمون بازیگوش» برای کودکان بسیار سرگرم کننده است.

فعالیت‌های زیر در پیوند با داستان‌های مجموعه کتاب «ماجراهای جورج میمون بازیگوش» پیشنهاد شده‌اند. هر فعالیت را می‌توانید متناسب با داستان‌ انتخاب و اجرا کنید.

1- پرواز با بالن

به کودکان یک برگه کاغذ بدهید که روی آن تصویر یک بالن هلیومی در حال پرواز دارد. از کودکان بخواهید تا مانند جورج در هنگام شیطنت‌هایش، خودشان را در حالی که سوار بالون هستند نقاشی کنند. در زیر پای بالون هم مکانی را نقاشی کنند که دوست دارند حین پرواز با بالون آن را ببینند. سپس نام مکان‌هایی را که دوست دارند ببینند در زیر کاغذهایشان بنویسید، و آن‌ها را بر دیوار اتاق یا کلاس بچسبانید.

2- پیدا کردن موزها

کاغذها را به شکل موز برش دهید و آن‌ها را جاهای مختلف اتاق پنهان کنید. بعد به کودکان بگویید که جورج موزهایی جا گذاشته و باید آن‌ها را پیدا کنند. با کودکان تعداد موزهای پیدا شده را بشمارید. وقتی از پیدا کردن موزها خسته شدند، می‌توان بالن جورج یا کلاه زرد او را درست کرد و در اتاق پنهان کرد. این کار به آموزش شمارش و قرار دادن اشیا در دسته‌های پنج‌تایی یا ده تایی نیز کمک می‌کند.
 

3- کتاب الفبای جورج

همراه کودکان یک کتاب الفبا برای جورج درست کنید. از کودکان بخواهید روی هر کاغذ یکی از واک‌ها (حروف) الفبا را بنویسند. سپس از آن‌ها بخواهید روی همان صفحه تصویر چیزی را که با آن واک (حرف) آغاز می‌شود و نیز تصویری از جورج را نقاشی کنند. سپس همه آن‌ها را پشت سر هم و به ترتیب قرار دهید تا کتاب کامل شود. این کار به  شناخت واک‌ها (حروف) کمک می‌کند.

4- داخل کلاه چیست؟

با کمک این بازی می‌توان حس کنجکاوی و مهارت پرسش‌گری را در کودکان تقویت کرد. یک کلاه بزرگ زرد انتخاب کنید و وسیله‌ای را در آن پنهان کنید. با کمک پرسش‌هایی مانند بیست سوالی، حدس بزنند که داخل کلاه چیست! می‌توان از یکی از کودکان خواست تا از بیرون کلاه شی را لمس کند و بعد برای بقیه آن را توصیف کند و آن‌ها حدس‌های خود را بگویند.

5- یک درخت موز کتابی درست کنید.

روی کاغذ چهار یا پنج موز بکشید و آن‌ها را ببرید. آن‌ها را در اختیار کودکان قرار دهید و از آن‌ها بخواهید نام کتابی از مجموعه کتاب جورج را که خوانده‌اند روی آن بنویسند و یک نقاشی از آن را بکشند. سپس تصویر یک درخت را روی یک مقوای بزرگ بکشید و موزها را به‌عنوان میوه‌هایش روی آن بچسبانید. هر هفته کتاب جدیدی را که هر کودک می‌خواند روی آن اضافه کنید.

6- کتاب جورج

از کودکان بخواهید داستانی درباره جورج بنویسند و فرض کنند که او قرار است از مدرسه‌شان یا خانه‌شان بازدید کند. بنویسند که این بار جورج چه کنجکاوی‌ها و شیطنت‌هایی می‌کند و سرانجام بازدید چه می‌شود.

7- بازدید از موزه‌ی جورج

در این صفحه موزه‌ی مجازی جورج به نمایش گذاشته شده است که می‌توانید با کودکان از آن بازدید کنید.

نویسنده:
پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on

مجموعه کتاب «جرج میمون بازیگوش» مجموعه داستان‌های میمونی به نام جرج است که کنجکاوی‌هایش باعث ماجراهای مختلفی می‌شوند. جرج دقیقا شخصیتی مانند یک کودک با همه‌ی کنجکاوی‌هایش دارد. خواندن داستان‌های مجموعه کتاب «ماجراهای جورج، میمون بازیگوش» برای کودکان بسیار سرگرم کننده است.

فعالیت‌های زیر در پیوند با داستان‌های مجموعه کتاب «ماجراهای جورج میمون بازیگوش» پیشنهاد شده‌اند. هر فعالیت را می‌توانید متناسب با داستان‌ انتخاب و اجرا کنید.

1- پرواز با بالن

به کودکان یک برگه کاغذ بدهید که روی آن تصویر یک بالن هلیومی در حال پرواز دارد. از کودکان بخواهید تا مانند جورج در هنگام شیطنت‌هایش، خودشان را در حالی که سوار بالون هستند نقاشی کنند. در زیر پای بالون هم مکانی را نقاشی کنند که دوست دارند حین پرواز با بالون آن را ببینند. سپس نام مکان‌هایی را که دوست دارند ببینند در زیر کاغذهایشان بنویسید، و آن‌ها را بر دیوار اتاق یا کلاس بچسبانید.

2- پیدا کردن موزها

کاغذها را به شکل موز برش دهید و آن‌ها را جاهای مختلف اتاق پنهان کنید. بعد به کودکان بگویید که جورج موزهایی جا گذاشته و باید آن‌ها را پیدا کنند. با کودکان تعداد موزهای پیدا شده را بشمارید. وقتی از پیدا کردن موزها خسته شدند، می‌توان بالن جورج یا کلاه زرد او را درست کرد و در اتاق پنهان کرد. این کار به آموزش شمارش و قرار دادن اشیا در دسته‌های پنج‌تایی یا ده تایی نیز کمک می‌کند.
 

3- کتاب الفبای جورج

همراه کودکان یک کتاب الفبا برای جورج درست کنید. از کودکان بخواهید روی هر کاغذ یکی از واک‌ها (حروف) الفبا را بنویسند. سپس از آن‌ها بخواهید روی همان صفحه تصویر چیزی را که با آن واک (حرف) آغاز می‌شود و نیز تصویری از جورج را نقاشی کنند. سپس همه آن‌ها را پشت سر هم و به ترتیب قرار دهید تا کتاب کامل شود. این کار به  شناخت واک‌ها (حروف) کمک می‌کند.

4- داخل کلاه چیست؟

با کمک این بازی می‌توان حس کنجکاوی و مهارت پرسش‌گری را در کودکان تقویت کرد. یک کلاه بزرگ زرد انتخاب کنید و وسیله‌ای را در آن پنهان کنید. با کمک پرسش‌هایی مانند بیست سوالی، حدس بزنند که داخل کلاه چیست! می‌توان از یکی از کودکان خواست تا از بیرون کلاه شی را لمس کند و بعد برای بقیه آن را توصیف کند و آن‌ها حدس‌های خود را بگویند.

5- یک درخت موز کتابی درست کنید.

روی کاغذ چهار یا پنج موز بکشید و آن‌ها را ببرید. آن‌ها را در اختیار کودکان قرار دهید و از آن‌ها بخواهید نام کتابی از مجموعه کتاب جورج را که خوانده‌اند روی آن بنویسند و یک نقاشی از آن را بکشند. سپس تصویر یک درخت را روی یک مقوای بزرگ بکشید و موزها را به‌عنوان میوه‌هایش روی آن بچسبانید. هر هفته کتاب جدیدی را که هر کودک می‌خواند روی آن اضافه کنید.

6- کتاب جورج

از کودکان بخواهید داستانی درباره جورج بنویسند و فرض کنند که او قرار است از مدرسه‌شان یا خانه‌شان بازدید کند. بنویسند که این بار جورج چه کنجکاوی‌ها و شیطنت‌هایی می‌کند و سرانجام بازدید چه می‌شود.

7- بازدید از موزه‌ی جورج

در این صفحه موزه‌ی مجازی جورج به نمایش گذاشته شده است که می‌توانید با کودکان از آن بازدید کنید.

افزودن دیدگاه جدید

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

افزودن دیدگاه جدید

The comment language code.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
نویسنده (دسته بندی)
پدیدآورندگان (دسته بندی)
نوع محتوا
مقاله