فراخوان هفته بلندخوانی - ۲ تا ۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۱

به هفته‌ی بلندخوانی (۲ تا ۸ بهمن ماه) نزدیک می‌شویم. امسال هم همانند سال‌های گذشته موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و برنامه‌ی «با من بخوان»، در آستانه‌ی بهمن ماه، دوستداران کودکان را به شرکت در هفته‌ی بلندخوانی فرامی‌خوانند و از همه‌ی مادران و پدران، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، مربیان، آموزگاران، کتابداران، نهادهای کودکی و گروه‌های ترویج کتاب‌خوانی در سراسر کشور دعوت می‌کنند تا بار دیگر به هم بپیوندند و همه‌ برای کودکان بخوانند، بلند بخوانند:

 

مادر و پدر عزیز،

مربی و آموزگار گرامی،

مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها،

کتابداران و ترویج‌گران خواندن!

آیا می‌دانید که بهترین روش برای رشد زبانی کودکان بلندخواندنی است؟

آیا می‌دانید بلندخوانی از هنگام تولد تا پایان پیش‌دبستان، می‌تواند بنیان‌های سواد را در کودکان شکوفا کند؟

آیا می‌دانید کودکانی که تا پیش از ورود به مدرسه در خانه برای‌شان کتاب خوانده‌اند، آماده‌تر از دیگر کودکان مدرسه را آغاز می‌کنند؟

آیا می‌دانید عشق به خواندن و لذت بردن از کتاب را با بلندخوانی می‌توان در کودکان نهادینه کرد؟

آیا می‌دانید بلندخواندنی پیوند عاطفی شما با کودکان‌تان را تقویت می‌کند؟

آیا می‌دانید بلندخوانی کتاب‌های باکیفیت یکی از مهم‌ترین راه‌های انتقال ارزش‌های زندگی به کودکان و نوجوانان و پرورش انسان‌هایی پرسش‌گر و آگاه است؟

آیا می‌دانید با بلندخوانی و اجرای فعالیت‌های در پیوند با آن می‌توان از فشارهای روحی ناشی از رخدادهای ناگوار بر کودکان کاست و فرصتی برای ترمیم روانی و کاهش اضطراب برای آنان فراهم کرد؟

 

بلند خوانی

بلندخوانی، به معنای خواندن یک کتاب با صدای بلند، همراه با بازتاب فضای عاطفی و فراز و فرود داستان برای یک کودک یا گروهی از کودکان، یکی از موثرترین شیوه‌های علاقه‌مند کردن کودکان و نوجوانان به خواندن کتاب و ضامن رشد ذهنی آن‌هاست. به همین سبب، در بسیاری از کشورهای دنیا، هر سال، روز یا هفته‌ای را به بلندخوانی اختصاص داده‌اند تا اهمیت این روش خواندن به همه خانواده‌ها، مربیان و آموزگاران یادآوری شود.

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان که با برنامه ترویج کتابخوانی «با من بخوان» سال‌هاست با این روش ترویج کتابخوانی می‌کند و دستاورد‌های آن را به مخاطبان خود شناسانده است، چند سال پیاپی است که دوم تا هشتم بهمن‌ماه را به عنوان هفته‌‌ی بلندخوانی در ایران معرفی کرده‌ است؛ هفته‌ای که با زادروز کتابک، از مهم‌ترین پایگاه‌های مجازی ترویج کتابخوانی در ایران، آغاز می‌شود

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان از همه‌ی کودکان و نوجوانان، پدران و مادران، آموزگاران، مربیان و کتابداران دعوت می‌کند تا در این هفته، در هر کجا که هستند، در جمع کودکان و نوجوانان کتابی را بلند بخوانند!

در هر جا که هستید: خانه یا کتابخانه، شیرخوارگاه یا مهدکودک، دبستان یا دبیرستان، مترو یا اتوبوس، در مطب پزشک یا در طبیعت، کتابی بردارید و آن را برای کودکان یا نوجوانان بلندخوانی کنید!.


خرید کتاب هایی برای بلندخوانی با کودک


خواندن کتاب برای کودک

در سایت کتابک بخوانید: چرا آموزش بلندخوانی به کودکان اهمیت دارد؟

ترویج کتابخوانی

با شیوه‌ها، تکنیک‌ها و مراحل اجرای بلندخوانی آشنا شوید

فهرست کتابک به مناسبت هفته بلندخوانی به همراه گروه سنی

کلیدواژه:
کلیدواژه کتابشناسی:
بلندخوانی
Submitted by editor69 on

به هفته‌ی بلندخوانی (۲ تا ۸ بهمن ماه) نزدیک می‌شویم. امسال هم همانند سال‌های گذشته موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و برنامه‌ی «با من بخوان»، در آستانه‌ی بهمن ماه، دوستداران کودکان را به شرکت در هفته‌ی بلندخوانی فرامی‌خوانند و از همه‌ی مادران و پدران، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، مربیان، آموزگاران، کتابداران، نهادهای کودکی و گروه‌های ترویج کتاب‌خوانی در سراسر کشور دعوت می‌کنند تا بار دیگر به هم بپیوندند و همه‌ برای کودکان بخوانند، بلند بخوانند:

 

مادر و پدر عزیز،

مربی و آموزگار گرامی،

مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها،

کتابداران و ترویج‌گران خواندن!

آیا می‌دانید که بهترین روش برای رشد زبانی کودکان بلندخواندنی است؟

آیا می‌دانید بلندخوانی از هنگام تولد تا پایان پیش‌دبستان، می‌تواند بنیان‌های سواد را در کودکان شکوفا کند؟

آیا می‌دانید کودکانی که تا پیش از ورود به مدرسه در خانه برای‌شان کتاب خوانده‌اند، آماده‌تر از دیگر کودکان مدرسه را آغاز می‌کنند؟

آیا می‌دانید عشق به خواندن و لذت بردن از کتاب را با بلندخوانی می‌توان در کودکان نهادینه کرد؟

آیا می‌دانید بلندخواندنی پیوند عاطفی شما با کودکان‌تان را تقویت می‌کند؟

آیا می‌دانید بلندخوانی کتاب‌های باکیفیت یکی از مهم‌ترین راه‌های انتقال ارزش‌های زندگی به کودکان و نوجوانان و پرورش انسان‌هایی پرسش‌گر و آگاه است؟

آیا می‌دانید با بلندخوانی و اجرای فعالیت‌های در پیوند با آن می‌توان از فشارهای روحی ناشی از رخدادهای ناگوار بر کودکان کاست و فرصتی برای ترمیم روانی و کاهش اضطراب برای آنان فراهم کرد؟

 

بلند خوانی

بلندخوانی، به معنای خواندن یک کتاب با صدای بلند، همراه با بازتاب فضای عاطفی و فراز و فرود داستان برای یک کودک یا گروهی از کودکان، یکی از موثرترین شیوه‌های علاقه‌مند کردن کودکان و نوجوانان به خواندن کتاب و ضامن رشد ذهنی آن‌هاست. به همین سبب، در بسیاری از کشورهای دنیا، هر سال، روز یا هفته‌ای را به بلندخوانی اختصاص داده‌اند تا اهمیت این روش خواندن به همه خانواده‌ها، مربیان و آموزگاران یادآوری شود.

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان که با برنامه ترویج کتابخوانی «با من بخوان» سال‌هاست با این روش ترویج کتابخوانی می‌کند و دستاورد‌های آن را به مخاطبان خود شناسانده است، چند سال پیاپی است که دوم تا هشتم بهمن‌ماه را به عنوان هفته‌‌ی بلندخوانی در ایران معرفی کرده‌ است؛ هفته‌ای که با زادروز کتابک، از مهم‌ترین پایگاه‌های مجازی ترویج کتابخوانی در ایران، آغاز می‌شود

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان از همه‌ی کودکان و نوجوانان، پدران و مادران، آموزگاران، مربیان و کتابداران دعوت می‌کند تا در این هفته، در هر کجا که هستند، در جمع کودکان و نوجوانان کتابی را بلند بخوانند!

در هر جا که هستید: خانه یا کتابخانه، شیرخوارگاه یا مهدکودک، دبستان یا دبیرستان، مترو یا اتوبوس، در مطب پزشک یا در طبیعت، کتابی بردارید و آن را برای کودکان یا نوجوانان بلندخوانی کنید!.


خرید کتاب هایی برای بلندخوانی با کودک


خواندن کتاب برای کودک

در سایت کتابک بخوانید: چرا آموزش بلندخوانی به کودکان اهمیت دارد؟

ترویج کتابخوانی

با شیوه‌ها، تکنیک‌ها و مراحل اجرای بلندخوانی آشنا شوید

فهرست کتابک به مناسبت هفته بلندخوانی به همراه گروه سنی

افزودن دیدگاه جدید

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

افزودن دیدگاه جدید

The comment language code.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
نوع محتوا
خبر
جایگاه
اسلایدشو