فعالیت پیشنهادی برای کتاب المر

 همه‌ی فیل‌ها خاکستری هستند، اما المر از فیل‌های دیگر متمایز است. پوست او طرحی از چهارخانه‌های رنگارنگ دارد و به هر کجا قدم می‌گذارد، همه او را می‌شناسند. المر از اینکه همه او را می‌شناسند، راضی نیست؛ برای همین با تمشک‌های وحشی، خود را به رنگ خاکستری درمی‌آورد تا شبیه باقی فیل‌ها شود.

در سایت کتابک بخوانید: معرفی کامل کتاب المر

این داستان تفاوت‌های فردی را به کودکان می‌آموزد و خودپذیری را ستایش می‌کند.

چگونه کتاب المر را برای کودکان بخوانیم؟

کتاب المر، کتابی تصویری است. در کتاب‌های تصویری، تصویرها و متن در کنار یکدیگر داستان را روایت می‌کنند. بخشی از اطلاعات داستان در تصویر روایت شده است. بنابراین هم‌زمان با خواندن هر صفحه از کتاب، تصویرهای آن را در برابر کودکان قرار دهید. به کودکان فرصت دهید تصویرها را با دقت ببینند. پیش از خواندن هر کتابی برای کودکان، حتما آن را چند بار با صدای بلند برای خود بخوانید تا از متن و تصویرهای‌اش شناخت کافی پیدا کنید.

برای درک بهتر کتاب المر، سایت کتابک در ادامه، فعالیت‌هایی را به شما پیشنهاد می‌کند. برای تهیه دستنامه کتاب المر می‌توانید به سایت کتاب هدهد مراجعه کنید: خرید پکیج دستنامه المر فیل رنگارنگ + فعالیت

1- جشنی برگزار کنید: جشن «من هستم و با دیگران فرق دارم»

وسایل مورد نیاز: 

مدادشمعی، ماژیک یا مدادرنگی
کاغذ

مقواهای رنگی

دورریزها

کاموا

پولک‌های رنگی

ماسک فیل پرینت گرفته شده 

ماسک المر

به همراه کودکان و با استفاده از الگوهای صفحه فعالیت‌های کتاب المر به مناسبت جشن سی سالگی، برای هر کدام از بچه‌ها یک ماسک فیل بسازید. به کودکان بگویید:«بیایید ما هم ماسک‌هایمان را رنگ‌آمیزی و تزئین کنیم و به جشن المر و دوستانش برویم.» اجازه بدهید کودکان به سلیقه خود ماسک‌هایشان را تزئین کنند. سپس آن‌ها را به صورتشان بزنند و «متفاوت بودن و یگانه بودن» خود را جشن بگیرند.

در سایت کتابک بخوانید: کتاب المر احترام به تفاوت‌ها را به کودکان می‌آموزد

2- نقشه‌ی داستان را ترسیم کنید

برای درک بهتر داستان، کودکان را تشویق کنید که نقشه‌ی داستان را ترسیم کنند. نقشه‌ی داستان دربرگیرنده‌ی همه‌ی عناصر داستان است: شخصیت‌ها، مکان یا زمانی که داستان در آن اتفاق می‌افتد، مشکل یا گره داستان، راه حل داستان و... . 

3- المر و بازیافت

وسایل مورد نیاز:

ظرف پلاستیکی

کاغذ یا کیسه‌های رنگارنگ

چسب چوب

چشم عروسکی

قیچی

مقوا

عروسک بازیافتی

ابتدا برای کودکان به زبان ساده توضیح دهید که زباله و مواد دورریز حاصل از مصرف انسان است. به چیزهایی که لازم نداریم و دور می‌ریزیم زباله می‌گوییم. انسان‌ها زباله‌های زیادی تولید می‌کنند که به طبیعت آسیب می‌رسانند و آن را آلوده می‌کنند. از آن‌ها بپرسید آیا می‌دانند که با این همه زباله چه باید کرد؟ پاسخ بازیافت است. چون همه‌ی زباله‌ها دورریختنی نیستند! بازیافت یعنی مواد و چیزهای بی‌مصرف را برای مصرف و استفاده‌ی دوباره آماده کردن. در واقع به زبان ساده، بازیافت یعنی به جای این که لوازم را دور بیاندازیم آن‌ها را تعمیر و یا دوباره استفاده کنیم. به کودکان توضیح دهید که پلاستیک‌ها، از جمله زباله‌هایی هستند که برای زمین بسیار زیانبارند، چون جذب طبیعت نمیشوند. اما المر و دوستاناش طبیعت را دوست دارند. می‌توانید با کمک کودکان از ظرف‌های پلاستیکی گله‌ای از المرهای رنگارنگ درست کنید!


خرید محصولات المر


 

Submitted by editor74 on

 همه‌ی فیل‌ها خاکستری هستند، اما المر از فیل‌های دیگر متمایز است. پوست او طرحی از چهارخانه‌های رنگارنگ دارد و به هر کجا قدم می‌گذارد، همه او را می‌شناسند. المر از اینکه همه او را می‌شناسند، راضی نیست؛ برای همین با تمشک‌های وحشی، خود را به رنگ خاکستری درمی‌آورد تا شبیه باقی فیل‌ها شود.

در سایت کتابک بخوانید: معرفی کامل کتاب المر

این داستان تفاوت‌های فردی را به کودکان می‌آموزد و خودپذیری را ستایش می‌کند.

چگونه کتاب المر را برای کودکان بخوانیم؟

کتاب المر، کتابی تصویری است. در کتاب‌های تصویری، تصویرها و متن در کنار یکدیگر داستان را روایت می‌کنند. بخشی از اطلاعات داستان در تصویر روایت شده است. بنابراین هم‌زمان با خواندن هر صفحه از کتاب، تصویرهای آن را در برابر کودکان قرار دهید. به کودکان فرصت دهید تصویرها را با دقت ببینند. پیش از خواندن هر کتابی برای کودکان، حتما آن را چند بار با صدای بلند برای خود بخوانید تا از متن و تصویرهای‌اش شناخت کافی پیدا کنید.

برای درک بهتر کتاب المر، سایت کتابک در ادامه، فعالیت‌هایی را به شما پیشنهاد می‌کند. برای تهیه دستنامه کتاب المر می‌توانید به سایت کتاب هدهد مراجعه کنید: خرید پکیج دستنامه المر فیل رنگارنگ + فعالیت

1- جشنی برگزار کنید: جشن «من هستم و با دیگران فرق دارم»

وسایل مورد نیاز: 

مدادشمعی، ماژیک یا مدادرنگی
کاغذ

مقواهای رنگی

دورریزها

کاموا

پولک‌های رنگی

ماسک فیل پرینت گرفته شده 

ماسک المر

به همراه کودکان و با استفاده از الگوهای صفحه فعالیت‌های کتاب المر به مناسبت جشن سی سالگی، برای هر کدام از بچه‌ها یک ماسک فیل بسازید. به کودکان بگویید:«بیایید ما هم ماسک‌هایمان را رنگ‌آمیزی و تزئین کنیم و به جشن المر و دوستانش برویم.» اجازه بدهید کودکان به سلیقه خود ماسک‌هایشان را تزئین کنند. سپس آن‌ها را به صورتشان بزنند و «متفاوت بودن و یگانه بودن» خود را جشن بگیرند.

در سایت کتابک بخوانید: کتاب المر احترام به تفاوت‌ها را به کودکان می‌آموزد

2- نقشه‌ی داستان را ترسیم کنید

برای درک بهتر داستان، کودکان را تشویق کنید که نقشه‌ی داستان را ترسیم کنند. نقشه‌ی داستان دربرگیرنده‌ی همه‌ی عناصر داستان است: شخصیت‌ها، مکان یا زمانی که داستان در آن اتفاق می‌افتد، مشکل یا گره داستان، راه حل داستان و... . 

3- المر و بازیافت

وسایل مورد نیاز:

ظرف پلاستیکی

کاغذ یا کیسه‌های رنگارنگ

چسب چوب

چشم عروسکی

قیچی

مقوا

عروسک بازیافتی

ابتدا برای کودکان به زبان ساده توضیح دهید که زباله و مواد دورریز حاصل از مصرف انسان است. به چیزهایی که لازم نداریم و دور می‌ریزیم زباله می‌گوییم. انسان‌ها زباله‌های زیادی تولید می‌کنند که به طبیعت آسیب می‌رسانند و آن را آلوده می‌کنند. از آن‌ها بپرسید آیا می‌دانند که با این همه زباله چه باید کرد؟ پاسخ بازیافت است. چون همه‌ی زباله‌ها دورریختنی نیستند! بازیافت یعنی مواد و چیزهای بی‌مصرف را برای مصرف و استفاده‌ی دوباره آماده کردن. در واقع به زبان ساده، بازیافت یعنی به جای این که لوازم را دور بیاندازیم آن‌ها را تعمیر و یا دوباره استفاده کنیم. به کودکان توضیح دهید که پلاستیک‌ها، از جمله زباله‌هایی هستند که برای زمین بسیار زیانبارند، چون جذب طبیعت نمیشوند. اما المر و دوستاناش طبیعت را دوست دارند. می‌توانید با کمک کودکان از ظرف‌های پلاستیکی گله‌ای از المرهای رنگارنگ درست کنید!


خرید محصولات المر


 

افزودن دیدگاه جدید

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

افزودن دیدگاه جدید

The comment language code.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
نویسنده (دسته بندی)
نوع محتوا
مقاله