گزارش فعالیت‌های کمپین یک ترویجگر یک کیسه کتاب در سال 1401

کمپین «یک ترویج‌گر، یک کیسه کتاب» زیرمجموعه‌ای از برنامه‌ی «با من بخوان» است که با همکاری گروه دوستداران «با من بخوان» اجرا می‌شود با این هدف که گروه بزرگ‌تری از کودکان، مربیان، آموزگاران، ترویجگران و کتابداران در گستره وسیع‌تری از ایران از خدمات برنامه‌ی «با من بخوان» بهره‌مند شوند. کمپین «یک ترویج‌گر، یک کیسه کتاب» کمپینی است که یک سوی آن یک ترویجگر علاقه‌مند و دل‌سوز قرار دارد و سوی دیگر آن پشتیبانی که هزینه اجرای برنامه‌ی «با من بخوان» برای گروهی از کودکان را برای یک یا چند دوره تامین می‌کند.

در سال 1401، ۵۰ آموزگار، ترویجگر، مربی و کتابدار از 18 استان ایران به کمپین «یک ترویج‌گر، یک کیسه کتاب» پیوستند و ترویجگرانی از کشور افغانستان نیز در میان آنان حضور داشتند. با پیوستن این پنجاه نفر، در مجموع از اسفند 1397 تا کنون برای حدود 200 آموزگار، ترویجگر، کتابدار و مربی از طریق کمپین، کیسه‌های کتاب باکیفیت ارسال شده است.

گزارش فعالیت‌های این کمپین در سالی که گذشت را در فایل پیوست و در لینک زیر بخوانید:

گزارش فعالیت‌های کمپین یک ترویجگر یک کیسه کتاب - 1401

پدیدآورندگان:
کلیدواژه:
Submitted by editorsa on

کمپین «یک ترویج‌گر، یک کیسه کتاب» زیرمجموعه‌ای از برنامه‌ی «با من بخوان» است که با همکاری گروه دوستداران «با من بخوان» اجرا می‌شود با این هدف که گروه بزرگ‌تری از کودکان، مربیان، آموزگاران، ترویجگران و کتابداران در گستره وسیع‌تری از ایران از خدمات برنامه‌ی «با من بخوان» بهره‌مند شوند. کمپین «یک ترویج‌گر، یک کیسه کتاب» کمپینی است که یک سوی آن یک ترویجگر علاقه‌مند و دل‌سوز قرار دارد و سوی دیگر آن پشتیبانی که هزینه اجرای برنامه‌ی «با من بخوان» برای گروهی از کودکان را برای یک یا چند دوره تامین می‌کند.

در سال 1401، ۵۰ آموزگار، ترویجگر، مربی و کتابدار از 18 استان ایران به کمپین «یک ترویج‌گر، یک کیسه کتاب» پیوستند و ترویجگرانی از کشور افغانستان نیز در میان آنان حضور داشتند. با پیوستن این پنجاه نفر، در مجموع از اسفند 1397 تا کنون برای حدود 200 آموزگار، ترویجگر، کتابدار و مربی از طریق کمپین، کیسه‌های کتاب باکیفیت ارسال شده است.

گزارش فعالیت‌های این کمپین در سالی که گذشت را در فایل پیوست و در لینک زیر بخوانید:

گزارش فعالیت‌های کمپین یک ترویجگر یک کیسه کتاب - 1401

افزودن دیدگاه جدید

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

افزودن دیدگاه جدید

The comment language code.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
نویسنده (دسته بندی)
پدیدآورندگان (دسته بندی)
نوع محتوا
مقاله
جایگاه
با من بخوان صفحه اصلی