گزارش پروژه‌های سوادآموزی برنامه «با من بخوان» در سال 1401

 کودکان کار و کودکان بازمانده از تحصیل

فراهم کردن فرصت دسترسی به آموزشهای پایه و مهارت‌های سواد از راه ادبیات برای کودکان محروم یا در بحران یکی از اهداف و ماموریت‌هایی است که «با من بخوان» از همان آغاز برای خود تعریف کرده و بر آن پای فشرده است. در سال‌های اخیر تمرکز ویژهی این برنامه در حوزه‌ی سوادآموزی، به کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار معطوف شده است تا در جهت کاهش خسران‌های ناشی از محرومیت از حق تحصیل این گروه از کودکان، گامی هرچند کوچک بردارد.

امسال سومین سالی بود که این برنامه در همکاری با «انجمن حمایت از کودکان کار»، شمار زیادی از کودکان 6 مرکز این انجمن (مراکز مولوی، بازار، خاوران، همه کودکان و راه‌آهن در تهران و مرکز بم در استان کرمان) را تحت پوشش قرار داد. همچنین سال تحصیلی جاری چهارمین سال حضور «با من بخوان» در منطقه‌‌ی شیرآباد زاهدان بود و با همکاری «موسسه نوید زندگی کوشا» کودکان بازمانده از تحصیل این منطقه‌ی حاشیه‌ای سیستان و بلوچستان که به علت‌های گوناگون از قبیل نداشتن شناسنامه، فقر اقتصادی یا مهاجرت، از امکان تحصیل محروم بوده‌اند زیرپوشش برنامه‌ی سوآموزی و آموزش خلاق از راه ادبیات قرار گرفتند.

کودکان کار

در سال تحصیلی جاری (1402-1401) در مجموع در چارچوب این دو پروژه، با پشتیبانی شرکت‌های سازور سازه آذرستان، ایداج، بالین‌تک و ارگ جدید، بیش از 1000 کودک زیرپوشش برنامه‌ی سوادآموزی قرار گرفته و از خدمات آن بهره‌مند شده‌اند.

گزارش اجرای این برنامه در سالی که گذشت را در فایل پیوست و در لینک زیر بخوانید:

گزارش پروژه‌های سوادآموزی برنامه «با من بخوان»- 1401

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on

 کودکان کار و کودکان بازمانده از تحصیل

فراهم کردن فرصت دسترسی به آموزشهای پایه و مهارت‌های سواد از راه ادبیات برای کودکان محروم یا در بحران یکی از اهداف و ماموریت‌هایی است که «با من بخوان» از همان آغاز برای خود تعریف کرده و بر آن پای فشرده است. در سال‌های اخیر تمرکز ویژهی این برنامه در حوزه‌ی سوادآموزی، به کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار معطوف شده است تا در جهت کاهش خسران‌های ناشی از محرومیت از حق تحصیل این گروه از کودکان، گامی هرچند کوچک بردارد.

امسال سومین سالی بود که این برنامه در همکاری با «انجمن حمایت از کودکان کار»، شمار زیادی از کودکان 6 مرکز این انجمن (مراکز مولوی، بازار، خاوران، همه کودکان و راه‌آهن در تهران و مرکز بم در استان کرمان) را تحت پوشش قرار داد. همچنین سال تحصیلی جاری چهارمین سال حضور «با من بخوان» در منطقه‌‌ی شیرآباد زاهدان بود و با همکاری «موسسه نوید زندگی کوشا» کودکان بازمانده از تحصیل این منطقه‌ی حاشیه‌ای سیستان و بلوچستان که به علت‌های گوناگون از قبیل نداشتن شناسنامه، فقر اقتصادی یا مهاجرت، از امکان تحصیل محروم بوده‌اند زیرپوشش برنامه‌ی سوآموزی و آموزش خلاق از راه ادبیات قرار گرفتند.

کودکان کار

در سال تحصیلی جاری (1402-1401) در مجموع در چارچوب این دو پروژه، با پشتیبانی شرکت‌های سازور سازه آذرستان، ایداج، بالین‌تک و ارگ جدید، بیش از 1000 کودک زیرپوشش برنامه‌ی سوادآموزی قرار گرفته و از خدمات آن بهره‌مند شده‌اند.

گزارش اجرای این برنامه در سالی که گذشت را در فایل پیوست و در لینک زیر بخوانید:

گزارش پروژه‌های سوادآموزی برنامه «با من بخوان»- 1401

افزودن دیدگاه جدید

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

افزودن دیدگاه جدید

The comment language code.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
نویسنده (دسته بندی)
پدیدآورندگان (دسته بندی)
نوع محتوا
خبر
جایگاه
با من بخوان صفحه اصلی